Registrera

30 mars 10:00 - 11:00Digitalt seminarium


EU väntas inom kort klubba en historisk klimatlag som förhandlats fram mellan EU:s regeringar och Europaparlamentet. Genom lagen kommer målet om klimatneutralitet 2050 att omvandlas till juridiska skyldigheter. Med detta som bakgrund presenterar Global Utmaning rapporten "På väg mot 2050 - politik för ett klimatneutralt EU" som visar att politiken måste bli betydligt tuffare än hittills. Nästan hela EU:s klimatlagstiftning måste göras om i grunden och förutsättningarna för klimatarbetet i Sverige kommer att ändras betydligt. 

Välkommen till en diskussion kring EU:s klimatomställning utifrån rapportens slutsatser. I panelsamtalet deltar bland andra Isabella Lövin, tidigare Klimat - och miljöminister, Jytte Guteland (s) som är Europaparlamentets huvudförhandlare av EU:s klimatlag, Anders Wijkman, tidigare Europaparlamentariker, samt representanter från LO och Svenskt Näringsliv. 

Tillsammans söker vi svar på rapportens frågeställningar: Vilka är de stora knäckfrågorna på vägen till (och bortom) klimatneutralitet? Hur ska EU och medlemsstaterna hantera de spänningar den snabba omställningen kan leda till? Hur ska EU kunna behålla sin konkurrenskraft, jobben och välfärden?

Rapporten är framtagen inom projektet Klimatagendan – Sverige ställer om

Tisdag 30 mars kl. 10.00-11.00

Digitalt seminarium, länk skickas ut vid anmälan.

Program

Introduktion

Catarina Rolfsdotter-Jansson:  Moderator, styrelseordförande Global Utmaning

Presentation av rapporten “På väg mot 2050 - politik för ett klimatneutral EU”

Magnus Nilsson: Miljökonsult, forskare och klimatpolitisk analytiker. Författare till rapporten. 

Panelsamtal - Hur kan EU nå klimatneutralitet 2050?

Jytte Guteland (s): Europaparlamentets huvudförhandlare av EU:s nya klimatlag

Isabella Lövin: f.d. Miljö - och klimatminister och f.d. Europaparlamentariker 

Johan Hall: Internationell klimatstrateg, LO

Anders Wijkman: Senior rådgivare Global Utmaning och hedersordförande Romklubben

Jesper Gyberg: Klimatpolicyansvarig, Svenskt Näringsliv 

Medverkande

Isabella Lövin
f.d. Miljö - och klimatminister och f.d. Europaparlamentariker

Läs mer

Jytte Guteland (s)
Europaparlamentets huvudförhandlare av EU:s nya klimatlag

Läs mer

Johan Hall
Internationell klimatstrateg, LO

Läs mer

Jesper Gyberg
Klimatpolicyansvarig, Svenskt Näringsliv

Läs mer

Anders Wijkman
Senior rådgivare Global Utmaning och hedersordförande Romklubben

Läs mer

Magnus Nilsson
Miljökonsult, forskare och klimatpolitisk analytiker. Rapportförfattare till På väg mot 2050 - politik för ett klimatneutralt EU

Läs mer

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Moderator och styrelseordförande Global Utmaning

Läs mer

Registrera

Organisatör

Global Utmaning
info@globalutmaning.se

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. 

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen mot hållbara samhällen. Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter. Vi har ett kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens. Global Utmaning är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.


Foto: Alex Kalinin/Unsplash